Energia z obnoviteľných zdrojov


Prispievame k šetreniu primárnych zdrojov energie

Bioplynová stanica Čečejovce je v prevádzke od roku 2012. Využíva technológiu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou. Celkový inštalovaný výkon je 999kW.

Od roku 2012 využívame technológiu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou. Zaradili sme sa tak k subjektom, ktoré prispievajú k šetreniu prírodných zdrojov a udržateľnosti.

História spoločnosti

2016

Člen skupiny EG

BPS Čečejovce sa stáva členom skupiny Energy Group

2012

Vznik spoločnosti

Začiatok výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov

2012

SBA

Vstup medzi členov Slovenskej bioplynovej asociácie SBA

2014

Potvrdenie o pôvode

Získanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie od ÚRSO

Predstavenstvo

Ing. Andrej Obrtlík
Predseda predstavenstva

Ing. Eva Krčová
Člen predstavenstva

Ing. Gabriel Gábor
Člen predstavenstva

Firemný časopis EG 4 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 25 rokov / 2018

30. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2018

27. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2018

27. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2017

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2017

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2017

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2017

30. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2016

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2016

3. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2016

17. Jún

Stiahnuť PDF